Materiālus piegādājam objektā visīsākajos termiņos jebkurā Latvijas Republikas vietā par saprātīgām cenām.Maksa par piegādi var būt atkarīga no piegādājamā materiāla tipa, tā daudzuma un attāluma līdz objektam, ka arī no izkraušanas tipa.